Läs bibeltext

2 Sam 18:9
  Absalom upptäcktes av Davids män. Han hade kommit ridande på sin mulåsna. När den kom in under en stor terebint fastnade han med huvudet i de täta grenarna. Där blev han hängande mellan himmel och jord medan mulåsnan sprang vidare.
2 Sam 18:10
En av männen fick se honom och rapporterade till Joav att han hade sett Absalom hängande i en terebint.
2 Sam 18:11
Joav frågade mannen: "Om du såg honom, varför slog du inte ihjäl honom på stället? Det skulle jag gärna ha gett dig tio siklar silver och ett bälte för."
2 Sam 18:12
Mannen svarade: "Om jag så blev erbjuden tusen siklar silver skulle jag inte kunna bära hand på kungens son. Vi hörde ju alla hur kungen sade åt dig och Avishaj och Ittaj: Var rädda om min Absalom.
2 Sam 18:13
Skulle jag då svika honom? Ingenting undgår kungen, och du skulle säkert lämna mig i sticket." -
2 Sam 18:14
"Jag kan inte stå här och slösa tid på dig", sade Joav. Han tog med sig tre spjut och stötte dem i bröstet på Absalom, som ännu var vid liv där han hängde i terebinten.
2 Sam 18:15
Sedan kom tio män, Joavs väpnare, och omringade Absalom och stack ihjäl honom.
2 Sam 18:16
  Joav lät stöta i horn, och då slutade soldaterna att förfölja israeliterna, eftersom Joav hade gett order om halt.
2 Sam 18:17
Absaloms kropp tog de och slängde i en stor grop i skogen och kastade upp ett väldigt stenröse över honom. Israeliterna flydde, var och en hem till sig.
2 Sam 18:18
  Absalom hade medan han levde låtit resa en stod åt sig i Kungadalen. "Jag har ju ingen son som kan föra mitt namn vidare", sade han. Därför gav han sitt namn åt minnesstenen; ännu i denna dag heter den Absaloms pelare.
2 Sam 18:19
Achimaas, Sadoks son, bad att få springa till kungen med bud om att Herren hade fällt sin dom och räddat honom från hans fiender.