Läs bibeltext

2 Sam 24:2
Kungen befallde Joav och hans officerare: "Far runt till alla Israels stammar, från Dan till Beer Sheva, och håll mönstring, så att jag får veta hur mycket folk jag har."
2 Sam 24:3
Joav svarade kungen: "Må Herren, din Gud, låta dig, herre konung, med egna ögon se hur folket blir hundra gånger större än nu. Men varför vill du tvunget ha en mönstring, herre konung?"
2 Sam 24:4
Joav och befälhavarna måste böja sig för kungens vilja och gav sig av för att verkställa mönstringen.
2 Sam 24:5
  De gick över Jordan och började med Aroer och staden nere i dalen och fortsatte sedan mot Gads område och till Jaser.
2 Sam 24:6
Därifrån drog de vidare till Gilead och hettiternas land, mot Kadesh till, och nådde fram till Dan och Ijon. Efter att ha vikit av mot Sidon
2 Sam 24:7
kom de till Tyros fästning och till hiveernas och kanaaneernas städer och drog slutligen söderut till Beer Sheva och den del av Negev som tillhör Juda.
2 Sam 24:8
Då hade de genomkorsat landet i dess helhet och var efter nio månader och tjugo dagar tillbaka i Jerusalem,
2 Sam 24:9
där Joav redovisade resultatet av mönstringen för kungen: Israel kunde ställa upp 800 000 vapenföra män och Juda 500 000.
2 Sam 24:10
  Men efteråt förebrådde David sig att han hade låtit räkna folket, och han sade till Herren: "Jag har begått en svår synd. Herre, förlåt din tjänare den orätt han har gjort - det var en stor dårskap."
2 Sam 24:11
När David steg upp följande morgon hade Herrens ord kommit till profeten Gad, kungens siare:
2 Sam 24:12
"Gå till David och säg till honom: Så säger Herren: Tre ting har jag i beredskap åt dig; välj ett av dem, så skall jag låta det drabba dig."