Läs bibeltext

2 Sam 24:15
  Då lät Herren pesten drabba Israel; den varade från morgonen fram till den utsatta tiden. 70 000 israeliter dog, från Dan till Beer Sheva.
2 Sam 24:16
Men då ängeln sträckte ut sin hand mot Jerusalem för att sprida död i staden, ångrade Herren det onda och sade till ängeln som spred död bland folket: "Det är nog! Dra tillbaka din hand!" Herrens ängel var då vid jevusén Aravnas tröskplats.
2 Sam 24:17
När David såg ängeln som dödade folket sade han till Herren: "Det är jag som har syndat. Det är jag, herden, som har gjort orätt. Men dessa mina får, vad har de gjort? Låt straffet drabba mig och min familj."
2 Sam 24:18
Samma dag kom Gad till David och sade: "Gå upp på jevusén Aravnas tröskplats och res ett altare åt Herren!"
2 Sam 24:19
Och David gick, så som Herren hade befallt honom genom Gad.
2 Sam 24:20
När Aravna såg ut och fick se kungen och hans män närma sig gick han ut och hälsade underdånigt
2 Sam 24:21
och frågade: "Varför har min herre och konung kommit till mig?" - "För att köpa tröskplatsen av dig", svarade David. "Här vill jag bygga ett altare åt Herren, så att den hemsökelse som drabbat folket upphör."
2 Sam 24:22
Då sade Aravna: "Tag den, min herre och konung, och offra vad du finner för gott. Här är boskap till brännoffret och tröskslädar och ok till bränsle.
2 Sam 24:23
Allt detta ger Aravna åt sin konung." Och han tillade: "Må du behaga Herren, din Gud."
2 Sam 24:24
Men kungen sade: "Nej, jag vill köpa det av dig och betala för det. Jag vill inte frambära ett offer till Herren, min Gud, som inte har kostat mig något." Så köpte David tröskplatsen och boskapen för 50 siklar silver.
2 Sam 24:25
Där byggde han sedan ett altare åt Herren och frambar brännoffer och gemenskapsoffer. Då lyssnade Herren till bönerna för landet, och hemsökelsen som drabbat Israel upphörde.