Läs bibeltext

1 Kung 1:12
Låt mig nu ge dig ett råd som kan rädda livet på dig och din son Salomo.
1 Kung 1:13
Gå in till kung David och säg: 'Min herre och konung, du har ju själv svurit en ed och lovat mig att min son Salomo skall bli kung efter dig och sitta på din tron. Hur kommer det sig då att Adonia har blivit kung?'
1 Kung 1:14
Medan du står där och talar med kung David kommer jag in och bekräftar vad du har sagt."
1 Kung 1:15
  Batseba gick in i rummet till kung David, som nu på sin höga ålderdom vårdades av Avishag från Shunem.
1 Kung 1:16
Batseba föll ner för honom, och då kungen frågade vad hon ville
1 Kung 1:17
svarade hon: "Herre, du har själv svurit vid Herren, din Gud, och lovat mig att min son Salomo skall bli kung efter dig och sitta på din tron.
1 Kung 1:18
Men nu har Adonia blivit kung, utan din vetskap.
1 Kung 1:19
Han har offrat tjurar, gödkalvar och får i mängd och bjudit in alla kungasönerna, prästen Evjatar och överbefälhavaren Joav. Men din tjänare Salomo har han inte bjudit.
1 Kung 1:20
Nu riktar hela Israel sina blickar mot dig, herre konung, i väntan på att du kungör vem som skall efterträda dig på tronen.
1 Kung 1:21
När du, herre konung, vilar hos dina fäder kan jag och min son Salomo annars bli betraktade som brottslingar."
1 Kung 1:22
  Medan Batseba ännu talade kom profeten Natan.