Läs bibeltext

1 Kung 17:7
Efter en tid sinade bäcken eftersom det inte hade fallit något regn i landet.
1 Kung 17:8
Herrens ord kom till Elia:
1 Kung 17:9
"Gå till Sarefat vid Sidon och slå dig ner där. Jag har befallt en änka där att förse dig med mat."
1 Kung 17:10
Elia gav sig i väg till Sarefat, och när han kom till stadsporten gick där en änka och plockade pinnar till ved. Han ropade till henne: "Kan du hämta lite vatten, så jag får dricka."
1 Kung 17:11
När hon var på väg för att hämta vattnet ropade han: "Kan du ta med en bit bröd också?"
1 Kung 17:12
Hon svarade: "Så sant Herren, din Gud, lever, jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar, så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke. Men när vi har gjort slut på det svälter vi ihjäl." -
1 Kung 17:13
"Var inte rädd", sade Elia. "Gå och gör som du har sagt, men baka först en liten brödkaka åt mig och kom hit ut med den. Sedan kan du baka åt dig själv och din son.
1 Kung 17:14
Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut och oljan i kruset inte tryta fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden."
1 Kung 17:15
Då gav hon sig i väg och gjorde som Elia hade sagt, och både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid.
1 Kung 17:16
Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte, alldeles som Herren hade sagt genom Elia.
1 Kung 17:17
  En tid därefter hände det att sonen till kvinnan som ägde huset blev sjuk. Sjukdomen blev allt värre, och till slut upphörde han att andas.