Läs bibeltext

1 Kung 18:41
  Därefter sade Elia till Achav: "Gå dit upp, ät och drick, jag hör regnet komma."
1 Kung 18:42
Achav gick upp för att äta och dricka, och Elia gick upp på toppen av Karmel och kröp ihop på marken med ansiktet mellan knäna.
1 Kung 18:43
Sedan sade han till sin tjänare: "Gå upp och se ut mot havet!" Tjänaren gick upp och spejade. "Det syns ingenting", sade han. Sju gånger befallde Elia honom att gå tillbaka upp.
1 Kung 18:44
Den sjunde gången sade han: "Jag ser ett moln, inte större än en hand, stiga upp ur havet." Elia sade till honom: "Gå och säg till Achav att han spänner för och åker ner innan regnet hindrar honom."
1 Kung 18:45
Under tiden hade himlen täckts av mörka moln, det blåste upp och ett skyfall bröt ut. Då steg Achav upp i vagnen och for i väg mot Jisreel.
1 Kung 18:46
Men Herrens kraft fyllde Elia: han fäste upp sina kläder och sprang före Achav hela vägen fram till Jisreel.
1 Kung 19:1
Achav berättade för Isebel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dödat alla profeterna med svärd.
1 Kung 19:2
Då skickade Isebel bud till Elia och lät säga: "Gudarna må straffa mig, nu och framgent, om jag inte redan i morgon låter dig möta samma öde som dessa profeter."
1 Kung 19:3
Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Beer Sheva i Juda, där han lämnade kvar sin tjänare.
1 Kung 19:4
Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen, och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. "Det är nog", sade han, "ta mitt liv, Herre, jag är inte bättre än mina fäder."
1 Kung 19:5
Han lade sig ner och somnade där under ginstbusken.
  Då kom en ängel och rörde vid honom och sade: "Stig upp och ät!"