Läs bibeltext

1 Kung 19:19
Elia gick därifrån. När han fann Elisha, Shafats son, var denne ute och plöjde. Tolv par oxar hade han framför sig, det tolfte körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom.
1 Kung 19:20
Då lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och bad honom: "Låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked, sedan skall jag följa dig." Elia svarade: "Gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig?"
1 Kung 19:21
Elisha gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare.
1 Kung 20:1
Ben-Hadad, kungen av Aram, samlade hela sin här. Trettiotvå kungar med hästar och vagnar följde honom då han tågade mot Samaria, som han omringade och belägrade.
1 Kung 20:2
Han skickade in budbärare i staden till Israels kung Achav
1 Kung 20:3
och lät hälsa honom: "Så säger Ben-Hadad: Ditt silver och guld tillhör mig liksom de vackraste av dina kvinnor och barn."
1 Kung 20:4
Den israelitiske kungen svarade: "Som min herre och konung befaller - jag själv och allt jag har är ditt."
1 Kung 20:5
Men budbärarna kom tillbaka med detta svar: "Så säger Ben-Hadad: Jag har krävt att du skall ge mig ditt silver och guld, dina kvinnor och barn.
1 Kung 20:6
Vid den här tiden i morgon skickar jag mina tjänare till dig, och de kommer att söka igenom ditt hus och dina underlydandes hus. Allt som har värde för dig kommer de att lägga beslag på och ta med sig."
1 Kung 20:7
  Då sammankallade Israels kung de äldste i landet. "Ni ser själva", sade han, "vi har bara ont att vänta av denne man. Han krävde att få mina kvinnor och barn, mitt silver och guld, och det nekade jag honom inte."
1 Kung 20:8
De äldste och folket uppmanade kungen att inte lyssna på Ben-Hadad och inte ge efter för honom.