Läs bibeltext

1 Kung 21:1
Någon tid därefter hände följande. Navot, som var från Jisreel, ägde en vingård där; den låg intill det palats som tillhörde kung Achav i Samaria.
1 Kung 21:2
Achav sade till Navot: "Låt mig få din vingård att ha till köksträdgård, den gränsar ju till mitt hus. Jag skall ge dig en bättre vingård i stället eller betala dig i pengar, om du föredrar det."
1 Kung 21:3
Men Navot svarade: "Herren förbjude att jag skulle låta dig få vad jag ärvt av mina fäder!"
1 Kung 21:4
Achav begav sig hem, dyster och förbittrad över att Navot från Jisreel hade svarat att han inte ville ge honom sitt fädernearv. Han lade sig på sängen med ansiktet bortvänt och ville inte äta.
1 Kung 21:5
Då kom hans hustru Isebel. "Vad är det som grämer dig", frågade hon, "varför äter du ingenting?"
1 Kung 21:6
Achav svarade: "Jag har talat med Navot från Jisreel. Jag bad att få köpa hans vingård eller ge honom en annan i stället om han föredrog det. Men han sade: Du får inte min vingård!"
1 Kung 21:7
Då sade Isebel: "Nu får du visa vem som regerar i Israel! Stig upp och ät och var vid gott mod. Jag skall se till att du får jisreeliten Navots vingård."
1 Kung 21:8
Sedan skrev hon brev i Achavs namn, förseglade dem med hans sigill och skickade dem till de äldste och de förnämsta i den stad där Navot bodde.
1 Kung 21:9
I breven hade hon skrivit: "Utlys en fastehögtid, och låt Navot sitta främst bland folket.
1 Kung 21:10
Sätt två skrupelfria män mitt emot honom och låt dem vittna att han har smädat Gud och kungen. För sedan bort honom och stena honom till döds."
1 Kung 21:11
  De äldste och de förnämsta i staden där Navot bodde följde Isebels anvisningar och gjorde som det stod i hennes brev: