Läs bibeltext

1 Kung 21:17
  Då kom Herrens ord till Elia från Tishbe:
1 Kung 21:18
"Gå och sök upp Achav, Israels kung, som regerar i Samaria. Du finner honom i Navots vingård, som han har kommit för att ta i besittning.
1 Kung 21:19
Säg till honom: Så säger Herren: Har du både dräpt och hunnit lyfta arvet? Sedan skall du fortsätta: Så säger Herren: På den plats där hundarna slickade Navots blod skall de också slicka ditt."
1 Kung 21:20
  Achav sade till Elia: "Nu har du mig fast, du min fiende!" - "Ja, nu har jag dig fast", sade Elia, "och eftersom du har sålt dig till att göra det som är ont i Herrens ögon
1 Kung 21:21
skall jag låta det onda drabba dig. Jag skall rensa upp efter dig och utrota vartenda manfolk i Israel som tillhör Achavs släkt, hög som låg.
1 Kung 21:22
Jag skall låta det gå med din ätt som det gick med Jerobeams, Nevats sons, ätt och Bashas, Achias sons, ätt. Och detta därför att du har väckt min vrede och förlett Israel till synd.
1 Kung 21:23
Också om Isebel har Herren talat: henne skall hundarna äta på Jisreels mark.
1 Kung 21:24
De av Achavs ätt som dör inne i staden, dem skall hundarna äta upp, och de som dör ute på åkrarna, dem skall himlens fåglar äta."
1 Kung 21:25
  Ingen har som Achav sålt sig till att göra det som är ont i Herrens ögon; det var hans hustru Isebel som eggade honom till det.
1 Kung 21:26
Särskilt avskyvärt handlade han då han höll sig till avgudarna, alldeles som amoreerna hade gjort, de som Herren hade drivit undan för israeliterna.
1 Kung 21:27
  När Achav hörde vad Elia sade rev han sönder sina kläder, satte säcktyg på bara kroppen och fastade; också när han sov var han klädd i säcktyg, och han gick med tunga steg.