Läs bibeltext

2 Kung 2:1
Då Herren tog upp Elia till himlen i en stormvind gick det till så här. Elia var på väg från Gilgal tillsammans med Elisha
2 Kung 2:2
och sade då till honom: "Stanna här. Jag har fått Herrens befallning att gå till Betel." Men Elisha svarade: "Så sant Herren lever och så sant du själv lever: jag lämnar dig inte." Och så gick de till Betel.
2 Kung 2:3
Där kom profetskaran i staden ut till Elisha och frågade honom: "Vet du om att Herren i dag skall ta din mästare ifrån dig och lyfta honom upp?" - "Det vet jag", svarade Elisha, "men håll tyst om det!"
2 Kung 2:4
  Elia sade: "Stanna här, Elisha. Jag har fått Herrens befallning att gå till Jeriko." Men Elisha svarade: "Så sant Herren lever och så sant du själv lever: jag lämnar dig inte." Och så fortsatte de till Jeriko.
2 Kung 2:5
Där kom profetskaran i staden ut och mötte Elisha och frågade honom: "Vet du om att Herren i dag skall ta din mästare ifrån dig och lyfta honom upp?" - "Det vet jag", svarade Elisha, "men håll tyst om det!"
2 Kung 2:6
  Elia sade till Elisha: "Stanna här. Jag har fått Herrens befallning att gå till Jordan." Men Elisha svarade: "Så sant Herren lever och så sant du själv lever: jag lämnar dig inte." Och så gick de båda två.
2 Kung 2:7
Femtio man ur profetskaran följde med och stannade på avstånd, medan de två ställde sig vid Jordan.
2 Kung 2:8
Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog med den på vattnet. Då delade sig vattnet, och de kunde gå över torrskodda.
2 Kung 2:9
När de var på väg över sade Elia till Elisha: "Säg vad du vill att jag skall göra för dig innan jag tas bort från dig." Elisha sade: "Låt mig få dubbla arvslotten av din ande." -
2 Kung 2:10
"Det är ingen lätt sak du ber om", sade Elia. "Om du ser mig när jag tas bort från dig skall du få vad du begär, annars inte."
2 Kung 2:11
Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen.