Läs bibeltext

2 Kung 4:42
  En man kom från Baal Shalisha till gudsmannen med tjugo kornbröd, bakade på det första av den nya skörden, och med färska ax av sin gröda. "Ge det åt männen att äta", sade Elisha,
2 Kung 4:43
men hans tjänare invände: "Skulle jag sätta fram det här åt hundra man?" - "Ge det åt männen", upprepade Elisha, "ty så säger Herren: De skall äta och få över."
2 Kung 4:44
Då satte han fram det, och de åt och fick över, som Herren hade sagt.
2 Kung 5:1
Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd, eftersom det var genom honom som Herren hade gjort arameerna segerrika. Men han led av spetälska.
2 Kung 5:2
Under ett härjningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Naamans hustru,
2 Kung 5:3
och en dag sade hon till sin matmor: "Om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria! Då skulle han bli botad från sin spetälska."
2 Kung 5:4
Naaman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt.
2 Kung 5:5
"Far du dit", sade arameerkungen, "jag skall skicka med dig ett brev till Israels kung." Naaman gav sig i väg och tog med tio talenter silver och 6 000 siklar guld och dessutom tio högtidsdräkter.
2 Kung 5:6
Han överlämnade brevet till kungen av Israel, och där stod: "Med detta brev sänder jag min tjänare Naaman till dig, för att du skall bota honom från hans spetälska."
2 Kung 5:7
När kungen hade läst brevet rev han sönder sina kläder och ropade: "Är jag då en gud, med makt över liv och död, eftersom han skickar till mig en spetälsk och begär att jag skall bota honom? Ni märker hur han söker sak med mig."
2 Kung 5:8
  Gudsmannen Elisha fick veta att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, och han sände då bud och frågade kungen: "Varför river du sönder dina kläder? Låt mannen komma till mig, så skall han inse att det finns en profet i Israel."