Läs bibeltext

2 Kung 11:1
När Atalja, Achasjas mor, fick veta att hennes son var död föresatte hon sig att utplåna hela kungaätten.
2 Kung 11:2
Men Josheva, som var dotter till kung Joram och syster till Achasja, lyckades gömma undan Achasjas son Joash, just som kungabarnen skulle dödas. Hon förde honom och hans amma till klädkammaren, och på det sättet kunde man hålla honom dold för Atalja, så att han kom undan med livet.
2 Kung 11:3
I sex år stannade han hos henne, gömd i Herrens hus, under den tid Atalja regerade i landet.
2 Kung 11:4
Under det sjunde året skickade prästen Jojada bud efter kariernas och livgardets officerare. Han samlade dem omkring sig i Herrens hus, och sedan han slutit ett förbund med dem där, som de fick bekräfta med en ed, visade han kungens son för dem.
2 Kung 11:5
Därpå gav han följande befallningar: "Så här skall ni göra. Den tredjedel av er som går på sitt pass på sabbaten och har vakten vid det kungliga palatset
2 Kung 11:7
och de två andra tredjedelarna, alla de som går av sitt pass på sabbaten och har vakten vid templet,
2 Kung 11:8
ni skall sluta upp omkring kungen, alla med vapen i hand. Om någon försöker ta sig fram till pelarraden skall han mista livet. Följ kungen vart han än går."
2 Kung 11:9
  Officerarna gjorde som prästen Jojada hade befallt dem; var och en tog sitt manskap, både dem som gick på och dem som gick av sitt pass på sabbaten, och kom så till Jojada.
2 Kung 11:10
Han gav dem de spjut och koger som hade tillhört kung David och som fanns i Herrens hus.
2 Kung 11:11
Livgardet ställde upp, alla med vapen i hand, runt omkring kungen, från templets södra sida till dess norra, framför altare och tempelhus.
2 Kung 11:12
Därefter förde Jojada ut kungasonen och satte på honom diademet och armringarna. De utropade honom till kung och smorde honom, klappade i händerna och ropade: "Leve konungen!"