Läs bibeltext


Första Moseboken — Genesis
 
1 Mos 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
1 Mos 1:2
  Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.
1 Mos 1:3
Gud sade: "Ljus, bli till!" Och ljuset blev till.
1 Mos 1:4
Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.
1 Mos 1:5
Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.
1 Mos 1:6
  Gud sade: "I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten." Och det blev så.
1 Mos 1:7
Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet.
1 Mos 1:8
Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen.
1 Mos 1:9
  Gud sade: "Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt." Och det blev så.
1 Mos 1:10
Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.
1 Mos 1:11
Gud sade: "Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden." Och det blev så.