Läs bibeltext

Ps 8:1
För körledaren. En psalm av David.
Ps 8:2
    Herre, vår härskare,
    väldigt är ditt namn över hela jorden.
    Jag vill besjunga din himmelska prakt
Ps 8:3
    med ett barns, ett dibarns mun.
    Du har rest ett värn mot dina fiender
    för att betvinga ovän och hämnare.
Ps 8:4
    När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
    månen och stjärnorna du fäste där,
Ps 8:5
    vad är då en människa att du tänker på henne,
    en dödlig att du tar dig an honom?
Ps 8:6
    Du gjorde honom nästan till en gud,
    med ära och härlighet krönte du honom.
Ps 8:7
    Du lät honom härska över dina verk,
    allt lade du under hans fötter:
Ps 8:8
    får och oxar, all boskap,
    och markens vilda djur,
Ps 8:9
    himlens fåglar och havets fiskar,
    allt som vandrar havets stigar.
Ps 8:10
    Herre, vår härskare,
    väldigt är ditt namn över hela jorden.
Ps 9:1
För körledaren. En psalm av David.