Läs bibeltext

Ps 9:1
För körledaren. En psalm av David.
Ps 9:2
    Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta,
    vittna om alla dina under.
Ps 9:3
    Jag vill jubla av glädje över dig
    och lovsjunga ditt namn, du den Högste.
Ps 9:4
    Ty mina fiender vek tillbaka,
    de vacklade och gick under för din blick.
Ps 9:5
    Du har dömt och skaffat mig rätt,
    du satte dig på tronen, en rättvis domare.
Ps 9:6
    Du röt åt folken, förgjorde de onda,
    du strök ut deras namn för evigt.
Ps 9:7
    Fienden är borta, krossad för alltid.
    Du lade städerna öde, ingen minns dem.
Ps 9:8
    Herren regerar i evighet,
    han har rest sin tron för att döma.
Ps 9:9
    Han råder rättvist över världen,
    dömer folken med oväld.
Ps 9:10
    Herren är en borg för den förtrampade,
    en borg i tider av nöd.
Ps 9:11
    De som känner dig, Herre, litar på dig,
    ty du sviker inte dem som kommer till dig.