Läs bibeltext

Ps 93:1
    Herren är konung! Han har klätt sig i höghet.
    Herren har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte.
    Världen står fast, den kan inte rubbas.
Ps 93:2
    Din tron står fast sedan urminnes tid,
    du är till från evighet.
Ps 93:3
    Floderna höjde, o Herre,
    floderna höjde sin röst,
    höjde sin dånande röst.
Ps 93:4
    Väldigare än de stora vattnens brus,
    väldigare än havets bränningar,
    ja, väldig är Herren i höjden.
Ps 93:5
    Dina bud skall bestå,
    ditt hus skall vara heligt,
    Herre, för alltid.
Ps 94:1
    Herre, du hämndens Gud,
    du hämndens Gud, träd fram!
Ps 94:2
    Res dig, du jordens domare,
    straffa de högmodiga som de förtjänar!
Ps 94:3
    Herre, hur länge,
    hur länge skall de gudlösa få jubla,
Ps 94:4
    deras tal flöda av fräckhet,
    alla ogärningsmän förhäva sig?
Ps 94:5
    Herre, de krossar ditt folk,
    de förtrycker din egendom.
Ps 94:6
    De dödar änkor och främlingar
    och mördar de faderlösa.