Läs bibeltext

Ps 94:1
    Herre, du hämndens Gud,
    du hämndens Gud, träd fram!
Ps 94:2
    Res dig, du jordens domare,
    straffa de högmodiga som de förtjänar!
Ps 94:3
    Herre, hur länge,
    hur länge skall de gudlösa få jubla,
Ps 94:4
    deras tal flöda av fräckhet,
    alla ogärningsmän förhäva sig?
Ps 94:5
    Herre, de krossar ditt folk,
    de förtrycker din egendom.
Ps 94:6
    De dödar änkor och främlingar
    och mördar de faderlösa.
Ps 94:7
    "Herren ser det inte", säger de,
    "Jakobs Gud märker det inte."
Ps 94:8
    Ni oförnuftiga i vårt folk, tänk efter,
    ni dårar, när skall ni få förstånd!
Ps 94:9
    Skulle han som gett er öron inte höra,
    han som skapat ögat inte se?
Ps 94:10
    Skulle han som fostrar folken inte straffa,
    han som undervisar människorna inte veta?
Ps 94:11
    Herren känner människornas planer,
    han vet att de är idel tomhet.