Läs bibeltext

Jes 49:1
    Hör på mig, ni fjärran länder,
    lyssna, ni avlägsna folk!
    Herren kallade mig
    redan i moderlivet,
    han nämnde mig vid namn
    redan i min mors sköte.
Jes 49:2
    Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd
    och gömde mig under sin skyddande hand,
    han gjorde mig till en vass pil,
    som han förvarade i sitt koger.
Jes 49:3
    Han sade till mig:
    Du är min tjänare, Israel,
    genom dig skall jag visa min härlighet.
Jes 49:4
    Jag tänkte:
    Förgäves har jag ansträngt mig,
    fruktlöst och fåfängt förött min kraft.
    Ändå skall Herren ge mig min rätt,
    min lön finns hos min Gud.
Jes 49:5
    Nu har Herren talat,
    han som skapade mig till sin tjänare
    redan i moderlivet,
    för att jag skulle föra Jakob tillbaka
    och låta Israel samlas hos honom.
    Så skulle jag vinna ära inför Herren
    och min Gud vara min styrka.
Jes 49:6
    Han säger:
    Det är inte nog att du är min tjänare,
    som upprättar Jakobs stammar
    och för tillbaka Israels överlevande,
    jag skall göra dig till ett ljus för andra folk,
    för att min räddning skall nå över hela jorden.
Jes 49:7
    Så säger Herren,
    Israels befriare, Israels Helige,
    till den som är föraktad och avskydd av alla,
    till härskarnas tjänare:
    Kungar skall se det och resa sig,
    furstar se det och falla på knä,
    därför att Herren är trofast,
    Israels Helige som utvalde dig.
Jes 49:8
    Så säger Herren:
    Jag bönhör dig när nådens tid är inne,
    jag hjälper dig på räddningens dag.
    Jag skyddar dig,
    och genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk.
    Landet skall bli upprättat
    och de övergivna jordlotterna utskiftas.
Jes 49:9
    Till de fångna säger jag: "Gå ut!"
    och till dem som sitter i mörkret: "Kom fram!"
    De skall finna bete längs vägarna,
    alla kala höjder skall bli betesmark.
Jes 49:10
    De skall inte hungra eller törsta,
    ökenvind och sol skall inte bränna dem.
    Han som förbarmar sig över dem skall leda dem
    och föra dem till flödande källor.
Jes 49:11
    Jag förvandlar alla berg till väg,
    bygger vägarna högt däruppe.