Läs bibeltext

Jer 14:1
Detta är Herrens ord till Jeremia om torkan.
Jer 14:2
    Juda sörjer,
    städernas portar sjunker samman,
    lutar mot jorden i sorg,
    ett klagoskri stiger från Jerusalem.
Jer 14:3
    Stormännen skickar sina drängar efter vatten,
    men när de kommer till dammen
    finner de inget vatten.
    De återvänder med tomma kärl.
    Besvikna och vanmäktiga
    täcker de sina huvuden.
Jer 14:4
    Marken spricker,
    ty inget regn har fallit i landet.
    Därför täcker bönderna besvikna sina huvuden.
Jer 14:5
    Också hinden på fältet
    överger sin nyfödda kalv
    då det inte finns något grönt.
Jer 14:6
    Vildåsnorna står på de kala höjderna
    och flämtar som schakaler.
    Deras ögon är matta,
    ty det finns inget gräs.
Jer 14:7
    Fastän våra brott vittnar mot oss -
    grip in, Herre, ditt namn till ära!
    Ja, vår trolöshet är stor,
    mot dig har vi syndat.
Jer 14:8
    Du Israels hopp,
    dess räddare i nödens tid,
    varför är du som en främling i landet,
    en vandrare som stannar en enda natt?
Jer 14:9
    Varför står du lamslagen,
    lik en kämpe som inte kan segra?
    Du finns ju mitt ibland oss, Herre,
    och ditt namn är utropat över oss,
    överge oss inte!
Jer 14:10
Så säger Herren om detta folk: De älskar att driva omkring, de har svårt att hålla fötterna i styr. Herren vill inte veta av dem; nu minns han deras skuld och straffar deras synder.
Jer 14:11
  Herren sade till mig: "Du skall inte be om välgång för detta folk.