Läs bibeltext

Jer 15:1
Herren sade till mig: Inte ens om Mose och Samuel stod här inför mig skulle jag ha någon medkänsla med detta folk. Driv bort dem ur min åsyn, låt dem gå sin väg!
Jer 15:2
Och när de frågar dig vart de skall gå skall du svara dem: Så säger Herren:
    Till pesten de som hör pesten till,
    till svärdet de som hör svärdet till,
    till svälten de som hör svälten till,
    till fångenskapen de som hör fångenskapen till.
Jer 15:3
Fyra olika plågor bådar jag upp mot dem, säger Herren: svärdet som skall döda, hundarna som skall släpa bort, himlens fåglar och markens djur som skall äta och sönderslita.
Jer 15:4
Jag skall göra dem till en skräckbild för alla riken på jorden på grund av allt vad Judas kung Manasse, Hiskias son, har gjort sig skyldig till i Jerusalem.
Jer 15:5
    Vem har medlidande med dig, Jerusalem,
    vem visar deltagande?
    Vem gör sig besvär att fråga
    hur det går för dig?
Jer 15:6
    Det var du som övergav mig, säger Herren,
    du som vände mig ryggen.
    Jag lyfte min hand mot dig och krossade dig.
    Jag är trött på att visa förbarmande.
Jer 15:7
    Alla som bodde i städerna
    kastade jag med kastskovel.
    Jag gjorde dem barnlösa, lät mitt folk gå under -
    de vek inte av från sin väg.
Jer 15:8
    Deras änkor blev talrikare
    än sandkornen på stranden.
    Jag sände mot dem inkräktare
    som härjade mitt på ljusa dagen.
    Skräck och förfäran
    lät jag plötsligt drabba dem.
Jer 15:9
    Hon som har fött sju söner
    sjunker samman i vanmakt.
    Hennes sol gick ner medan det ännu var dag,
    hon berövades sin ära.
    Dem som är kvar av folket
    skall jag prisge åt fiendens svärd,
    säger Herren.
Jer 15:10
    Ve mig, min mor, att du födde mig,
    en man som ständigt råkar i tvist och träta
    med hela världen!
    Jag står inte i skuld till någon
    och ingen står i skuld till mig.
    Ändå förbannar de mig alla.
Jer 15:11
    Sannerligen, Herre, dig har jag tjänat
    med deras bästa för ögonen.
    Jag har bett till dig för mina fiender
    i olyckans och nödens tid,
    det vet du, Herre.