Läs bibeltext

Nah 2:1
    Den övermäktige tågar upp emot dig.
    Bemanna dina skansar och spana mot vägen.
    Spänn om dig bältet, båda upp all din kraft.
Nah 2:2
    Ty Herren återställer Jakobs storhet
    liksom Israels storhet.
    Våldsmän har härjat dem
    och ödelagt deras vingårdar.
Nah 2:3
    Krigarnas sköldar glänser röda,
    hans kämpar är klädda i purpur.
    Det flammar som eld i vagnarnas stål
    när de ordnas till strid,
    och hästarna skälver av iver.
Nah 2:4
    På gatorna stormar vagnarna fram,
    jagar i kapp över torgen.
    De lyser som facklor,
    som blixtar far de förbi.
Nah 2:5
    Han kallar på sina hjältar -
    de snubblar i sin iver.
    De rusar bort mot muren,
    och stormtaket reses.
Nah 2:6
    Portarna mot floden öppnas,
    och templet störtar samman.
Nah 2:7
    Den Höga ställs fram och blottas.
    Hennes tjänarinnor förs bort,
    klagande som duvor,
    de slår sig för bröstet i sorg.
Nah 2:8
    Nineve är som en damm
    vars vatten strömmar ut.
    "Stanna! Stanna!"
    Nej, ingen vänder tillbaka.
Nah 2:9
    Hugg för er av silvret,
    hugg för er av guldet!
    Här finns omätliga skatter,
    dyrbarheter i överflöd!
Nah 2:10
    Allt är skövlat, fördärvat, förött.
    Hjärtat dras samman och knäna darrar,
    kroppen skälver, alla ansikten vitnar.
Nah 2:11
    Var är nu lejonkulan
    där de unga lejonen höll till,
    där lejonet gick ut och in
    och ungarna var trygga?