Läs bibeltext

Matt 16:1
Fariseerna och saddukeerna kom fram till honom, och för att sätta honom på prov bad de att han skulle låta dem se ett tecken från himlen.
Matt 16:2
Han svarade dem: "På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, himlen är röd,
Matt 16:3
och på morgonen: I dag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda men inte tecknen för tiderna.
Matt 16:4
Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet." Sedan lämnade han dem och gick sin väg.
Matt 16:5
När lärjungarna for över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd.
Matt 16:6
Jesus sade till dem: "Akta er noga för fariseernas och saddukeernas surdeg."
Matt 16:7
Men de sade till varandra att de ju inte hade tagit med sig något bröd.
Matt 16:8
Jesus märkte det och sade: "Ni trossvaga, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd?
Matt 16:9
Begriper ni fortfarande ingenting? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de fem tusen och hur många korgar ni fick över?
Matt 16:10
Eller de sju bröden till de fyra tusen och hur många korgar ni fick över?
Matt 16:11
Hur kan ni tro att jag talade om bröd? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg."