Läs bibeltext

Matt 17:1
Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma.
Matt 17:2
Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset.
Matt 17:3
Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom.
Matt 17:4
Då sade Petrus till Jesus: "Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia."
Matt 17:5
  Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: "Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom."
Matt 17:6
När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck.
Matt 17:7
Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stig upp och var inte rädda."
Matt 17:8
De lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus.
Matt 17:9
  När de gick ner från berget sade Jesus åt dem: "Berätta inte för någon om det ni har sett förrän Människosonen har uppstått från de döda."
Matt 17:10
Lärjungarna frågade honom: "Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?"
Matt 17:11
Han svarade: "Visst skall Elia komma och återställa allt.