Läs bibeltext

Matt 28:1
Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven.
Matt 28:2
Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den.
Matt 28:3
Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö.
Matt 28:4
Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda.
Matt 28:5
Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst.
Matt 28:6
Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg.
Matt 28:7
Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: 'Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.' Nu har jag sagt er detta."
Matt 28:8
De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar.
Matt 28:9
Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom.
Matt 28:10
Men Jesus sade till dem: "Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig."
Matt 28:11
  Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt.