Läs bibeltext

Mark 16:1
När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom.
Mark 16:2
Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp.
Mark 16:3
Och de sade till varandra: "Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?"
Mark 16:4
Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor.
Mark 16:5
De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta.
Mark 16:6
Men han sade till dem: "Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd.
Mark 16:7
Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: 'Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.'"
Mark 16:8
Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda.
Mark 16:9
[När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner.
Mark 16:10
Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät.
Mark 16:11
När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det.