Läs bibeltext

Luk 10:1
Därefter utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig.
Luk 10:2
Han sade till dem: "Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.
Luk 10:3
Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar.
Luk 10:4
Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa.
Luk 10:5
När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus.
Luk 10:6
Och om där bor en fridens man skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er.
Luk 10:7
Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus.
Luk 10:8
Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram,
Luk 10:9
bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er.
Luk 10:10
Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg:
Luk 10:11
Till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av - behåll det. Men så mycket skall ni veta: Guds rike är snart här. -