Läs bibeltext

Apg 10:1
I Caesarea fanns en man som hette Cornelius, officer vid Italiska bataljonen.
Apg 10:2
Han var from och gudfruktig liksom alla i hans hus, gav rikligt med allmosor till judarna och bad alltid till Gud.
Apg 10:3
En dag på eftermiddagen såg han tydligt i en syn hur en ängel från Gud kom in till honom och sade: "Cornelius!"
Apg 10:4
Han såg förskräckt på ängeln och frågade: "Vad vill du, herre?" Ängeln svarade: "Dina böner och allmosor har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig.
Apg 10:5
Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus.
Apg 10:6
Han bor hos en garvare Simon som har sitt hus nere vid havet."
Apg 10:7
När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två tjänare och en av sina ordonnanser, en from man.
Apg 10:8
Han berättade alltsammans för dem och sände dem till Joppe.
Apg 10:9
  Nästa dag medan de var på väg och närmade sig staden gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be.
Apg 10:10
Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning.
Apg 10:11
Han såg himlen öppen, och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner på jorden,