Läs bibeltext

Ef 3:1
Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar …
Ef 3:2
ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er;
Ef 3:3
genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet har skrivit.
Ef 3:4
Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus.
Ef 3:5
För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter:
Ef 3:6
tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi.
Ef 3:7
Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka.
Ef 3:8
Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus
Ef 3:9
och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt.
Ef 3:10
Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald.
Ef 3:11
Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre.