Läs bibeltext

Est 9:1
  Så kom den trettonde dagen i årets tolfte månad, månaden adar. Det var den dag då kungens befallning och förordning skulle verkställas, den dag då judarnas fiender hade hoppats få dem i sitt våld men då det tvärtom blev så att judarna fick makt över sina motståndare.
Est 9:2
I alla kung Xerxes provinser samlades judarna i sina städer för att göra upp med dem som ville deras olycka. Ingen kunde hålla stånd, alla var fyllda av fruktan för dem.
Est 9:3
Judarna understöddes av furstarna i provinserna, av satraperna och ståthållarna och dem som stod i kungens tjänst. Alla var de fyllda av fruktan för Mordokaj.
Est 9:4
Han hade nämligen fått stort inflytande i det kungliga palatset; hans rykte nådde ut i alla provinserna, och han blev allt mäktigare.
Est 9:5
Så besegrade judarna alla sina fiender med svärd och nedgjorde och dräpte dem. De gjorde vad de ville med sina motståndare.
Est 9:6
I Susas borg nedgjorde och dräpte de 500 man
Est 9:7
och dessutom Parshandata, Dalfon, Aspata,
Est 9:8
Porata, Adalja, Aridata,
Est 9:9
Parmashta, Arisaj, Aridaj och Vajsata,
Est 9:10
de tio sönerna till Haman, Hammedatas son, judarnas fiende. Men de avstod från att plundra.
Est 9:11
  När kungen samma dag fick reda på hur många som hade dödats på borgen i Susa