Läs bibeltext

Ps 2:1
    Varför är folken i uppror,
    varför detta gagnlösa mummel?
Ps 2:2
    Jordens kungar reser sig
    och furstarna gaddar sig samman
    mot Herren och hans smorde.
Ps 2:3
    "Vi sliter sönder deras band
    och kastar av oss deras bojor!"
Ps 2:4
    Han som tronar i himlen ler,
    Herren ser på dem med löje.
Ps 2:5
    Nu talar han till dem i vrede,
    han skrämmer dem i sin harm:
Ps 2:6
    "Jag har invigt min konung
    på Sion, mitt heliga berg."
Ps 2:7
    Jag vill berätta vad Herren bestämt.
    Han sade till mig: "Du är min son,
    jag har fött dig i dag.
Ps 2:8
    Be mig, så ger jag dig folken som arv
    och hela jorden som egendom.
Ps 2:9
    Du skall krossa dem med en spira av järn,
    slå sönder dem som lerkärl."
Ps 2:10
    Konungar, besinna er,
    ta varning, ni jordens härskare!
Ps 2:11
    Tjäna Herren i fruktan,
    hylla honom i bävan!