Läs bibeltext

Ps 33:1
    Jubla över Herren, ni rättfärdiga!
    De redbara skall sjunga hans lov.
Ps 33:2
    Tacka Herren till lyrans klang,
    spela på tiosträngad harpa!
Ps 33:3
    Sjung till hans ära, sjung en ny sång,
    jubla till strängarnas välljud!
Ps 33:4
    Herrens ord är att lita på,
    han handlar alltid trofast.
Ps 33:5
    Rätt och rättfärdighet älskar han,
    Herrens kärlek fyller hela jorden.
Ps 33:6
    Genom Herrens ord blev himlen till
    och rymdens här på hans befallning.
Ps 33:7
    Som i en lägel samlade han havet
    och lade djupens vatten i säkert förvar.
Ps 33:8
    Må hela jorden bäva inför Herren,
    alla som bor där frukta honom.
Ps 33:9
    Han talade och allt blev till,
    han befallde och det skedde.
Ps 33:10
    Herren gäckar folkens planer
    och gör deras avsikter om intet.
Ps 33:11
    Men Herrens plan står fast för evigt,
    hans avsikter från släkte till släkte.