Läs bibeltext

Ps 57:1
För körledaren. Ett kväde av David när han var i grottan, på flykt undan Saul.
Ps 57:2
    Förbarma dig, Gud, förbarma dig!
    Jag flyr till dig,
    i dina vingars skugga tar jag min tillflykt
    tills faran har dragit förbi.
Ps 57:3
    Jag ropar till Gud den Högste,
    till Gud som gör gott mot mig.
Ps 57:4
    Han sänder mig hjälp från himlen
    när mina förföljare smädar mig.
    Gud visar sin godhet och trofasthet.
Ps 57:5
    Jag ligger mitt ibland lejon,
    glupska på människokött.
    Deras tänder är spjut och pilar,
    deras tungor är skarpa svärd.
Ps 57:6
    Visa din höghet i himlen, o Gud,
    och din härlighet över hela jorden!
Ps 57:7
    De lade ut ett nät för mina fötter
    och en snara för min hals,
    de grävde en grop åt mig
    men föll själva däri.
Ps 57:8
    Mitt hjärta är redo, Gud,
    mitt hjärta är redo,
    jag vill sjunga och spela.
Ps 57:9
    Vakna, min själ,
    vakna, harpa och lyra,
    jag vill väcka morgonrodnaden.
Ps 57:10
    Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,
    jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.
Ps 57:11
    Ty till himlen når din godhet,
    till skyarna din trofasthet.