Läs bibeltext

Ps 58:1
För körledaren. Av David, ett kväde.
Ps 58:2
    Skipar ni verkligen rätt, ni mäktiga?
    Dömer ni människorna rättvist?
Ps 58:3
    Nej, ni handlar med ont i sinnet,
    ni sprider våld över jorden.
Ps 58:4
    De gudlösa är avfälliga sedan födseln,
    från sin första stund går lögnarna vilse.
Ps 58:5
    Deras gift är som ormars gift,
    de liknar en kobra som gör sig döv
Ps 58:6
    och inte hör ormtjusaren,
    inte den förfarne besvärjaren.
Ps 58:7
    Gud, krossa tänderna i deras mun,
    bryt lejonens käkar, Herre!
Ps 58:8
    Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort,
    likt gräs som trampas ner och vissnar,
Ps 58:9
    likt ett ofullgånget foster som löses upp,
    en dödfödd som aldrig får se solen.
Ps 58:10
    Må han rycka bort dem i vrede,
    innan de brett ut sig som törnsnår!
Ps 58:11
    Den rättfärdige gläds när han skådar hämnden,
    han skall vada i de gudlösas blod.