Läs bibeltext


Andra Moseboken — Exodus
 
2 Mos 1:1
Detta är namnen på Israels söner. De kom till Egypten tillsammans med Jakob, var och en med sin familj:
2 Mos 1:2
Ruben, Simon, Levi och Juda;
2 Mos 1:3
Isaskar, Sebulon och Benjamin;
2 Mos 1:4
Dan och Naftali; Gad och Asher.
2 Mos 1:5
De som härstammade från Jakob var sammanlagt sjuttio personer. Josef var redan i Egypten.
2 Mos 1:6
  Så dog Josef och hans bröder och alla deras samtida.
2 Mos 1:7
Men israeliterna var fruktsamma och förökade sig, de växte till och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem.
2 Mos 1:8
  Då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om Josef.
2 Mos 1:9
Han sade till sitt folk: "Israeliterna har blivit för många och för starka för oss.
2 Mos 1:10
Nu måste vi handla klokt, annars blir de ännu flera. Och blir det krig kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sedan ge sig av härifrån."
2 Mos 1:11
Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. Och de byggde städerna Pitom och Ramses, där farao hade sina förråd.