Läs bibeltext

Ps 89:1
En dikt av Etan, esrachiten.
Ps 89:2
    Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga,
    för alla tider göra din trofasthet känd.
Ps 89:3
    Jag säger: Din nåd är befäst för evigt,
    i himlen består din trofasthet.
Ps 89:4
    "Jag slöt ett förbund med min utvalde,
    min tjänare David gav jag min ed:
Ps 89:5
    Din ätt skall bestå för evigt,
    för alla tider befäster jag din tron."
Ps 89:6
    Herre, himlen prisar dina under,
    de heligas församling din trofasthet.
Ps 89:7
    Ty vem i skyn kan mäta sig med Herren,
    vem av gudasönerna är Herrens like?
Ps 89:8
    Fruktansvärd är Gud i de heligas råd,
    stor och fruktad mer än alla omkring honom.
Ps 89:9
    Herre, härskarornas Gud, vem är som du?
    Nåd och trofasthet omger dig.
Ps 89:10
    Du råder över det trotsiga havet,
    du tvingar dess mäktiga vågor till ro.
Ps 89:11
    Du krossade Rahav, slog honom till döds,
    du skingrade dina fiender med din starka arm.