Läs bibeltext

Ps 90:1
En bön av gudsmannen Mose.
    Herre, du har varit vår tillflykt
    från släkte till släkte.
Ps 90:2
    Du fanns innan bergen föddes,
    innan jorden och världen blev till.
    Du är Gud från evighet till evighet.
Ps 90:3
    Du låter människan bli mull igen,
    du säger: Bli vad du en gång var!
Ps 90:4
    Tusen år är i dina ögon
    som den dag som förgick i går,
    som en av nattens timmar.
Ps 90:5
    Människorna sveper du bort,
    de är som morgonsömnen.
    De förgås som gräset.
Ps 90:6
    Fast det frodas om morgonen är det förgängligt:
    mot kvällen vissnar det och torkar bort.
Ps 90:7
    Din harm förtär oss,
    vi slås av skräck när du vredgas.
Ps 90:8
    Du granskar våra synder,
    allt vi dolt ligger öppet för din blick.
Ps 90:9
    Våra dagar rinner bort under din vrede,
    våra år försvinner som en suck.
Ps 90:10
    Sjuttio år varar vårt liv,
    åttio, om krafterna står bi.
    De flyende åren är möda och slit,
    snart är allt förbi, och vi är borta.
Ps 90:11
    Vem känner styrkan i din vrede,
    vem inser hur tungt den drabbar?