Läs bibeltext

Ps 91:1
    Den som bor i den Högstes skydd
    och vilar i den Väldiges skugga,
Ps 91:2
    han säger: "Herren är min tillflykt och min borg,
    min Gud som jag förtröstar på."
Ps 91:3
    Han räddar dig från jägarens nät
    och från den förhärjande pesten.
Ps 91:4
    Han täcker dig med sina vingar,
    under dem finner du tillflykt,
    hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.
Ps 91:5
    Du behöver inte frukta nattens fasor
    eller pilen som flyger om dagen,
Ps 91:6
    inte pesten som smyger i dunklet
    eller farsoten som härjar i middagshettan.
Ps 91:7
    Tusen kan falla bredvid dig,
    ja, tiotusen vid din sida,
    men du skall inte drabbas.
Ps 91:8
    Du skall själv få bevittna
    hur de gudlösa får sitt straff.
Ps 91:9
    Din tillflykt är Herren,
    du har gjort den Högste till ditt värn.
Ps 91:10
    Inget ont skall drabba dig,
    ingen olycka komma nära ditt hus.
Ps 91:11
    Han skall befalla sina änglar
    att skydda dig var du än går.