Läs bibeltext

Ps 125:1
En vallfartssång.
    De som litar på Herren är som Sions berg,
    det rubbas inte, det står fast för evigt.
Ps 125:2
    Liksom bergen omger Jerusalem,
    så omger Herren sitt folk
    nu och för evigt.
Ps 125:3
    De gudlösas spira får inte sträckas
    över de rättfärdigas land,
    ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt.
Ps 125:4
    Herre, var god mot de goda,
    mot dem som har ett redbart sinne.
Ps 125:5
    Men de som slår in på avvägar,
    dem må Herren föra bort
    tillsammans med alla ogärningsmän.
    Må det gå Israel väl!
Ps 126:1
En vallfartssång.
    När Herren vände Sions öde,
    då var allt som om vi drömde:
Ps 126:2
    vi skrattade, vi sjöng av glädje,
    och jublet steg från våra läppar.
    Då sade man bland folken:
    Herren har gjort stora ting med dem!
Ps 126:3
    Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
    och därför var vi glada.
Ps 126:4
    Herre, vänd vårt öde,
    liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.
Ps 126:5
    De som sår under tårar
    skall skörda med jubel.
Ps 126:6
    Gråtande går de
    och sår sin säd.
    Jublande kommer de
    och bär sina kärvar.