Läs bibeltext

Jer 13:1
Så sade Herren till mig: Gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt på dig det, men låt det inte komma i vatten.
Jer 13:2
Jag köpte höftskynket som Herren hade sagt och satte på mig det.
Jer 13:3
Då kom Herrens ord till mig en andra gång:
Jer 13:4
Tag höftskynket som du köpte och som du bär om livet och gå till Eufrat. Där skall du gömma det i en bergskreva.
Jer 13:5
Jag gick bort och gömde det i Eufrat, så som Herren hade befallt mig.
Jer 13:6
En lång tid därefter sade Herren till mig: Gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag befallde dig att gömma där.
Jer 13:7
Jag gick till Eufrat och letade fram höftskynket där jag hade gömt det. Men då var det förstört och dög inte till någonting.
Jer 13:8
Då kom Herrens ord till mig:
Jer 13:9
Så säger Herren: På samma sätt skall jag göra slut på Judas och Jerusalems stora övermod.
Jer 13:10
Detta onda folk, som vägrar att lyssna till mig, som lyder sina hårda hjärtan och följer andra gudar, tjänar dem och tillber dem, skall bli som detta höftskynke, som inte duger till någonting.
Jer 13:11
Ty liksom höftskynket knyts kring en mans höfter, så knöt jag hela Israels folk och hela Judas folk till mig, säger Herren, för att de skulle vara mitt folk, min berömmelse, min ära och min prydnad. Men de lyssnade inte.