Läs bibeltext

Mik 6:1
    Hör vad Herren säger:
    Håll rättegång inför bergen,
    låt höjderna höra din röst!
Mik 6:2
    Hör på Herrens rättegång, ni berg,
    lyssna, ni jordens grundvalar,
    ty Herren går till rätta med sitt folk,
    han ställer Israel till svars:
Mik 6:3
    Mitt folk, vad ont har jag gjort dig?
    Vilka bördor har jag tyngt dig med?
    Lägg fram din anklagelse!
Mik 6:4
    Jag förde dig ut ur Egypten
    och befriade dig ur slavlägret.
    Jag sände Mose, Aron och Mirjam
    för att leda dig.
Mik 6:5
    Kom ihåg, mitt folk,
    vad Moabs kung Balak ville göra
    och vilket svar han fick av Bileam, Beors son,
    minns vägen från Shittim till Gilgal -
    då förstår du Herrens rättfärdiga verk.
Mik 6:6
    Hur skall jag nalkas Herren
    och falla ner inför himlens Gud?
    Skall jag nalkas honom med brännoffer,
    med årsgamla kalvar?
Mik 6:7
    Vill Herren ha baggar i tusental
    och ändlösa flöden av olja?
    Skall jag offra min förstfödde för min synd,
    mitt eget barn för mina brott?
Mik 6:8
    Människa, du har fått veta vad det goda är,
    det enda Herren begär av dig:
    att du gör det rätta,
    lever i kärlek
    och troget håller dig till din Gud.
Mik 6:9
    Herren ropar till staden -
    vis är den som fruktar hans namn:
    Lyssna, du stam och du stadens råd!
Mik 6:10
    Skall jag tåla de gudlösas batmått,
    de snåla efamått som jag förbannat?
Mik 6:11
    Kan jag godkänna fusk med vågen
    och falska vikter i pungen?