Läs bibeltext

Syr 5:1
    Lita inte på din rikedom,
    säg inte: "Jag har allt jag behöver."
Syr 5:2
    Låt inte din lust och din kraft förleda dig
    att leva efter dina egna begär.
Syr 5:3
    Säg inte: "Över mig befaller ingen",
    ty Herren skall sannerligen ställa dig till svars.
Syr 5:4
    Säg inte: "Jag har syndat, och ingenting hände",
    ty Herren visar tålamod.
Syr 5:5
    Var inte så säker på förlåtelse
    att du staplar synd på synd.
Syr 5:6
    Och säg inte: "Hans barmhärtighet är stor,
    han kommer att förlåta alla mina synder."
    Ty hos honom finns barmhärtighet, men också vrede,
    och hans harm viker inte från syndaren.
Syr 5:7
    Dröj inte med att vända om till Herren,
    skjut inte upp det dag efter dag.
    Ty Herrens vrede slår utan förvarning
    och i straffets stund är det ute med dig.
Syr 5:8
    Lita inte till vad du förvärvat med orätt;
    av det får du ingen hjälp på olyckans dag.
Syr 5:9
    Rensa inte säden vid vilken vind som helst,
    och slå inte in på varje stig du ser -
    så gör syndaren med sitt lösa prat.
Syr 5:10
    Var fast i din övertygelse
    och pålitlig i ditt tal.
Syr 5:11
    Var genast beredd att lyssna,
    men tänk dig för innan du svarar.