Läs bibeltext

Luk 9:1
Han kallade samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar.
Luk 9:2
Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska.
Luk 9:3
Han sade till dem: "Ta inte med er något på vägen, ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta.
Luk 9:4
Har ni kommit till ett hus, så stanna där tills ni skall vidare.
Luk 9:5
Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det skall vittna mot dem."
Luk 9:6
Och de gav sig i väg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka.
Luk 9:7
Tetrarken Herodes fick höra berättas om dessa händelser, och han visste inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppväckts från de döda,
Luk 9:8
några att Elia visade sig och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått.
Luk 9:9
Herodes sade: "Johannes har jag låtit halshugga. Vem är då han som jag hör allt detta om?" Och han försökte få träffa honom.
Luk 9:10
Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Han tog dem med sig och drog sig undan till en stad som heter Betsaida.
Luk 9:11
Men folket fick reda på det och följde efter. Då lät han dem komma och talade till dem om Guds rike, och han botade alla som behövde hjälp.