Läs bibeltext

Luk 24:1
  Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning.
Luk 24:2
De fann att stenen var bortrullad från graven,
Luk 24:3
och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp.
Luk 24:4
De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem.
Luk 24:5
Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda?
Luk 24:6
Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen:
Luk 24:7
att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen."
Luk 24:8
Då kom de ihåg hans ord,
Luk 24:9
och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra.
Luk 24:10
Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna.
Luk 24:11
De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem.