Läs bibeltext

Joh 13:1
Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet.
Joh 13:2
  De hade samlats till måltid, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus.
Joh 13:3
Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud.
Joh 13:4
Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet.
Joh 13:5
Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig.
Joh 13:6
När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: "Herre, skall du tvätta mina fötter!"
Joh 13:7
Jesus svarade: "Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det."
Joh 13:8
Petrus sade: "Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!" Jesus sade till honom: "Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig."
Joh 13:9
Då sade Simon Petrus: "Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet."
Joh 13:10
Men Jesus sade till honom: "Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla."
Joh 13:11
Han visste nämligen vem som skulle förråda honom, och därför sade han att de inte alla var rena.