Läs bibeltext

Joh 21:1
Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick till så:
Joh 21:2
Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans.
Joh 21:3
Simon Petrus sade till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting.
Joh 21:4
När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han.
Joh 21:5
Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej,
Joh 21:6
och han sade: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken.
Joh 21:7
Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren!" När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet.
Joh 21:8
De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land, bara ett hundratal meter.
Joh 21:9
Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd.
Joh 21:10
Jesus sade till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick."
Joh 21:11
Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder.