Läs bibeltext

Apg 22:1
"Bröder och fäder, lyssna på vad jag nu har att säga er till mitt försvar."
Apg 22:2
När de hörde att det var på hebreiska han talade till dem blev det ännu tystare, och han fortsatte:
Apg 22:3
"Jag är själv jude, född i Tarsos i Kilikien men uppfostrad här i staden. Hos Gamaliel har jag fått grundlig undervisning i vår fäderneärvda lag. Jag har kämpat för Guds sak lika ivrigt som ni alla gör i dag.
Apg 22:4
Jag har varit dödsfiende till Vägen och tagit fast både män och kvinnor och satt dem i fängelse.
Apg 22:5
Det kan översteprästen och hela rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till våra bröder i Damaskus och reste dit för att också där fängsla folk och föra dem till Jerusalem, där de skulle få sitt straff.
Apg 22:6
  Men under färden, då jag närmade mig Damaskus, omgavs jag plötsligt mitt på dagen av ett bländande ljussken från himlen.
Apg 22:7
Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig: 'Saul, Saul, varför förföljer du mig?'
Apg 22:8
Jag frågade: 'Vem är du, herre?' Han svarade: 'Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer.'
Apg 22:9
De som var med mig såg ljuset men hörde inte rösten som talade till mig.
Apg 22:10
Jag frågade: 'Vad skall jag göra, herre?' Och Herren svarade: 'Gå genast till Damaskus. Där skall du få veta allt som du har utsetts att göra.'
Apg 22:11
Eftersom strålglansen hade gjort mig blind fick mina följeslagare leda mig vid handen, och så kom jag fram till Damaskus.