Läs bibeltext

Apg 23:1
Paulus såg på rådet och sade: "Mina bröder. Jag har alltid, intill denna dag, tjänat Gud med gott uppsåt."
Apg 23:2
Då befallde översteprästen Ananias dem som stod bredvid att slå Paulus över munnen.
Apg 23:3
Men Paulus sade till honom: "Gud skall slå dig, din vitmenade vägg! Du sitter här för att döma mig efter lagen, men mot lagen befaller du dem att slå mig." -
Apg 23:4
"Förolämpar du Guds överstepräst!" sade de som stod bredvid.
Apg 23:5
Paulus svarade: "Jag visste inte, bröder, att han var överstepräst. Det står ju skrivet: En ledare för ditt folk skall du inte förbanna."
Apg 23:6
  Eftersom Paulus visste att en del av dem var saddukeer och en annan del fariseer höjde han rösten och sade till rådet: "Mina bröder, jag är farisé och mina fäder var fariseer. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta."
Apg 23:7
När han sade så utbröt ett gräl mellan fariseerna och saddukeerna, och man delade sig i två läger.
Apg 23:8
Saddukeerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andar, medan fariseerna tror på allt detta.
Apg 23:9
Det blev ett väldigt ropande, och några skriftlärda som hörde till fariseernas parti reste sig och hävdade sin åsikt, och de sade: "Vi kan inte finna att den här mannen har gjort något ont. Tänk om en ande har talat till honom, eller en ängel."
Apg 23:10
Grälet blev så häftigt att kommendanten fruktade att de skulle slita Paulus i stycken, och han kallade ner vaktstyrkan för att rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till fästningen.
Apg 23:11
  På natten kom Herren till honom och sade: "Var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom."