Läs bibeltext

Apg 27:1
När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien överlämnades Paulus och några andra fångar till en av Kejsarbataljonens officerare som hette Julius.
Apg 27:2
Vi steg ombord på ett fartyg från Adramyttion som skulle till hamnar i Asien och seglade ut. Aristarchos, en makedonier från Thessalonike, följde med oss.
Apg 27:3
Dagen därpå gick vi in till Sidon. Julius behandlade Paulus väl och lät honom gå till sina vänner för att få vad han behövde.
Apg 27:4
När vi lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern, eftersom vi hade motvind.
Apg 27:5
Och efter att ha gått över öppna havet utanför Kilikien och Pamfylien kom vi till Myra i Lykien.
Apg 27:6
Där fick officeren tag på ett fartyg från Alexandria som skulle till Italien och satte oss ombord på det.
Apg 27:7
Under åtskilliga dagar gick seglatsen långsamt, och när vi omsider nått i höjd med Knidos och vinden fortfarande låg emot oss gick vi in i lä av Kreta vid Salmone.
Apg 27:8
Längs kusten lyckades vi så småningom ta oss fram till en plats i närheten av staden Lasaia som hette Goda hamnarna.
Apg 27:9
  Då hade lång tid förflutit, fastedagen var redan förbi och det började bli riskfyllt att segla. Paulus varnade dem
Apg 27:10
och sade: "Jag ser tydligt att resan blir strapatsrik och leder till stora förluster, inte bara av last och skepp utan också av våra egna liv."
Apg 27:11
Men officeren litade mer på skepparen och fartygets ägare än på vad Paulus sade.