Läs bibeltext

Gal 5:1
Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen.
Gal 5:2
Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus.
Gal 5:3
Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen.
Gal 5:4
Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden.
Gal 5:5
Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp.
Gal 5:6
I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.
Gal 5:7
  Ni kom bra i väg. Vem har nu hejdat er, så att ni inte lyssnar till sanningen?
Gal 5:8
Den ni har lyssnat till är inte han som kallade er.
Gal 5:9
Lite surdeg och hela degen jäser.
Gal 5:10
Jag tror på Herren och litar på att ni inte skall ändra tänkesätt. Men den som försöker ställa till förvirring bland er får ta sin dom, vem han än är.
Gal 5:11
Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför är jag då ständigt förföljd? Då är ju det anstötliga i korset borta.