Läs bibeltext

Ef 2:1
Ni var döda genom era överträdelser och synder
Ef 2:2
den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor.
Ef 2:3
Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra.
Ef 2:4
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek
Ef 2:5
att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus - av nåd är ni frälsta -
Ef 2:6
och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.
Ef 2:7
Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus.
Ef 2:8
Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
Ef 2:9
Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.
Ef 2:10
Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.
Ef 2:11
Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand,